ZAJĘCIA ONLINE LUB W HYBRYDOWO

Oferujemy kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w szkole(stacjonarnie), hybrydowo ( jedne zajęcia tygodniowo w szkole a drugie online) lub całkowicie online. Zajęcia mogą odbywać się w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także  indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole- o określonych porach, według określonym programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania są ustalane osobiście z rodzicami uczniów. By dowiedzieć się więcej o angielskim online proszę klinąć TUTAJ.

ABC Kids Club
Call Now Button