Język angielski

ABC Kids' Club we współpracy z ABC Language Centre zapraszają dzieci do nauki języka angielskiego.

Grupy wiekowe:

2-3 lata,
4-5 lat,
6-7 lat,
8-10 lat,

oraz 11 lat+

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dnia oraz godziny zajęć. Z każdym rodzicem rozmawiamy indywidualnie, tak by jak najlepiej wybrać grupę dla dziecka. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych ( od godziny 16:00).

Kurs języka angielskiego dla dzieci w każdym wieku

Zapraszamy maluchy oraz młodzież na zajęcia z języka angielskiego. Posiadamy szeroką ofertę kierowaną do uczestników w wieku od 2 do 11 lat i wyżej. Elastyczny program dopasowany został do poszczególnych grup wiekowych, aby nauka angielskiego była maksymalnie efektywna i sprawiała przyjemność każdemu uczestnikowi. Zajęcia układamy w taki sposób, aby móc w pełni wykorzystać dziecięcy potencjał, kreatywność oraz zapał do ruchu i poznawania świata. Nasz kurs języka angielskiego zakłada przede wszystkim działanie, dlatego na dzieci czekają atrakcyjne zabawy, gry zespołowe i warsztaty. Jednocześnie dbamy o to, aby wszelkie aktywności pasowały do wieku i oczekiwań każdej grupy uczestników.

Angielski dla maluchów – fantastyczna zabawa i nauka

Naukę języka można zacząć w każdym wieku, jednak im wcześniej, tym lepiej. U nas jest to możliwe już od 2. roku życia. Tak wczesny okres pozwala na spokojne osłuchanie się z językiem obcym i stopniowe przyswajanie go, by w kolejnych latach zacząć już płynnie się nim posługiwać. Wówczas angielski tradycyjnie nauczany w szkole stanie się tylko uzupełnieniem nabytej już wiedzy, a dziecko będzie mogło szybko zacząć szlifować kolejne języki. Starsi uczestnicy słuchają angielskojęzycznych opowiadań, wierszy i piosenek, a także sami zaczynają tworzyć proste teksty z wykorzystaniem nabytego do tej pory słownictwa. Stopniowo rozwijany program nauczania pozwala dziecku przyswoić język krok po kroku bez pomijania poszczególnych etapów.

ROK SZKOLNY 2020/2021 - informacje
Semestr zimowy rozpoczynamy : 14 września 2020- angielski dzieci

W tym  roku rekrutacja oraz zapisy będą odbywać się mailowo,telefonicznie oraz online ( np. przez Skype’a lub Zoom), a jeśli sytuacja będzie tego wymagać,umówimy się z Państwem indywidualnie na spotkanie w sekretariacie.  Spotkania  możliwe są po uprzednim kontakcie telefonicznym ( umawiamy się indywidualnie na ustaloną godzinę).

Zapisy przyjmujemy  codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-19:00.

Planujemy zajęcia na terenie szkoły dla dzieci najmłodszych, natomiast pozostali uczniowie: dzieci starsze, młodzież i dorośli będą najprawdopodobniej mieć zajęcia hybrydowe- część w szkole, część online, żeby zmniejszyć liczbę uczniów spotykających się w budynku szkolnym a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo.

Prosimy nowych uczniów  o  kontaktowanie  się z nami telefonicznie lub mailowo.

Dlaczego warto rozpocząć naukę języka angielskiego od najmłodszych lat?
  • znajomość języków otwiera na inność- społeczności są językowo i kulturowo zróżnicowane
  • porozumiewanie się w różnych językach przynosi istotne korzyści w sferze integracji społecznej
  • badania pokazują,że u dzieci wielojęzycznych lepiej rozwinięta jest elastyczność poznawcza czyli umiejętność dostosowywania zachowania do wymogów zadania i kreatywnego rozwiązywania problemów
  • znajomość języków w dzisiejszym świecie jest kluczowa w życiu społecznym, w edukacji, kulturze oraz na rynku pracy. Świat to GLOBALNA WIOSKA
Jak uczymy języka angielskiego?
  • wspieramy gotowość do mówienia
  • konsekwentnie używamy języka angielskiego
  • prowokujemy interakcje i kreatywne działanie
  • wykorzystujemy naturalne zdolności aktorskie dzieci, ich zapał,entuzjazm, ciekawość,potrzebę zabawy i interakcji
  • uwrażliwiamy uczniów na odmienne brzmienie języka obcego
  • uczymy intonowania i akcentowania

KOCHAMY język angielski więc uczymy go przede wszystkim Z PASJĄ!

Angielski dla dzieci 2-3 letnich

Każde spotkanie trwa 45 min  raz lub dwa razy w tygodniu.

Dzieci uczestniczą w zajęciach z rodzicami bądź opiekunem.

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem i muzyką klasyczną oraz ruch. Dlatego też mówimy do dzieci tylko po angielsku, aby nauka była dla nich naturalna.

Fakt, iż dziecko przebywa tylko i wyłącznie w anglojęzycznej rzeczywistości sprawia, iż język angielski koduje mu się, podobnie jak ojczysty, w sposób naturalny. Najpierw zaczyna rozumieć to co słyszy, wykonuje polecenia nauczyciela, następnie rozmawia z nauczycielem odpowiadając jeszcze po polsku, ale prowadzi stopniowo coraz bardziej płynny dialog, by w dalszych etapach nauki niepostrzeżenie przejść na angielski, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że stosuje się do zasad poprawności językowej. Otrzymuje w darze umiejętność posługiwania się językiem obcym.

Celem zajęć jest wdrożenie dzieci w rzeczywistość anglojęzyczną, osłuchanie się z językiem, poznanie jego melodii, intonacji, barwy i struktury. Piosenki, rymowanki, zabawy ruchowe w języku angielskim oraz używanie wyłącznie angielskiego przez nauczyciela przenosi dzieci w świat języka obcego.
Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Angielski dla dzieci 4-5 lat

Każde spotkanie trwa 45 min.Dzieci spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Dzieci uczą się języka poprzez zabawy językowe, poznają wierszyki, zabawne wyliczanki, rymowanki, śpiewają piosenki, oglądają krótkie scenki językowe przedstawiające angielską rzeczywistość, która później naśladują. Celem zajęć jest nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, ale aktywne poznanie słów, zwrotów, wierszyków i piosenek angielskich. Poznają ją w tematycznych blokach – świat kolorów, liczb, zwierząt (dzikich i tych, z którymi zaprzyjaźniamy się na co dzień), owoców, smaków i zapachów oraz cywilizacji. Mówimy do dzieci tylko po angielsku, więc nauka staje się dla nich naturalna. Angielska rzeczywistość, która je otacza, „przez osmozę” przenika do dziecięcych umysłów i wzbogacą ich lingwistyczne umiejętności. Kreatywna zabawa staje się de facto podświadomą nauką, którą otrzymują dzieci.

Chase the Monkey - angielski dla dzieci w wieku 6-7 lat

Każde spotkanie trwa 45 min.Dzieci spotykają się dwa razy w tygodniu.

Dzieci słuchają angielskich opowiadań, uczą się piosenek. Kreatywne gry i zabawy doskonalą i rozwijają ich umiejętności językowe. Nauczyciel kładzie duży nacisk na rozumienie, otacza dziecko językiem angielskim i oswaja je z podstawami języka pisanego. Dzieci pracują z podręcznikiem, uczą się wierszyków, piosenek, dzięki którym język szybciej jest zapamiętywany, słuchają bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela, oglądają krótkie filmy z sympatycznymi i śmiesznymi bohaterami. Dzięki temu panuje wesoła i przyjazna atmosfera, a dzieci traktują zajęcia jako przyjemność, a nie naukę i pracę.

Active Step Taking – angielski dla dzieci w wieku 8-10 lat

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się 2 razy w tygodniu.

Dzieci rozwijają wszystkie sprawności językowe: pisanie, czytanie, słuchanie oraz mówienie. Koncentrujemy się na komunikacji z uwzględnieniem reguł gramatycznych.

W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy osiągnięcia współczesnej metodyki. Staramy się pokazać dzieciom, że nauka języka obcego to nie ‚sztuka dla sztuki’, ale niezwykły proces nabywania praktycznej i cennej umiejętności – bardzo różny od sposobu, w jaki uczą się innych przedmiotów szkolnych. Pokazujemy, że język jest narzędziem komunikacji i że każde nowo poznane słowo tę komunikację im ułatwia. Żeby im to udowodnić, już od pierwszych zajęć do porozumiewania się z dziećmi używamy wyłącznie języka angielskiego.

W przypadku małych dzieci stosujemy metody aktywizujące, m. in. elementy tzw. metody TPR (Total Physical Response), która zakłada, że nauka nowych słów przychodzi dziecku łatwiej, gdy ilustruje je ruchem. Technika ta jest nie tylko niezwykle skuteczna , ale, co istotne, bardzo lubiana przez dzieci ponieważ zaspokaja ich naturalną potrzebę ruchu.

Ważnym elementem nauki dzieci jest zabawa. Tak jak poprzez zabawę poznają świat, tak przez gry i zabawy językowe szybciej i chętniej uczą się języka. Na lekcjach stosujemy więc takie techniki, jak czytanie z podziałem na role krótkich przedstawień teatralnych (a potem – w przypadku zdolniejszych grup – odgrywanie ich na forum klasy), czy odgrywanie scenek ‚z życia wziętych’, np. robienie zakupów lub pytanie o drogę – tu dzieci często wykazują się znakomitą inwencją.

Do uruchamiania wyobraźni zachęcają naszych uczniów także zadania pisemne. Dzieci często proszone są o napisanie krótkiego opowiadania, w którym użyć mają niedawno poznanych wyrazów lub konstrukcji gramatycznych.Odwołujemy się także do dziecięcej chęci współzawodnictwa, organizując konkursy i zabawy, w których dzieci – grupowo lub indywidualnie – rywalizują ze sobą.

Chcąc zapewnić naszym uczniom kontakt z autentyczną angielską wymową, a także zaznajomić z różnym akcentami występującymi wśród ‚native speakerów’, często pracujemy z nagraniami audio i video.

Jednocześnie pamiętamy, że język angielski to również przedmiot szkolny i że nasi mali podopieczni to przyszli maturzyści. Dlatego oczekujemy od nich nie tylko ogólnej ‚płynności’ w mowie i piśmie, ale też konkretnej wiedzy i mobilizujemy ich do systematycznego powtarzania materiału za pomocą zarówno krótkich niezapowiedzianych quizów, jak i większych zapowiedzianych sprawdzianów.

Angielski dla młodzieży 11+

Zawartość tematyczna zajęć uzależniona jest oczywiście od wieku uczestników kursu, a stopień trudności warunkują poziomy:

niższy średnio-zaawansowany (lower intermediate)

 

średnio-zaawansowany (intermediate)
wyższy śrdednio-zaawansowany (upper intermediate / FCE)
zaawansowany (advanced)

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia o profilu ogólno-gramatycznym (90 min) oraz zajęcia konwersacyjne (90 min).

W ramach profilu ogólno-gramatycznego kładziemy nacisk na równomierny rozwój takich umiejętności jak: czytanie, słuchanie, pisanie oraz, w sposób możliwie jak najbardziej „bezbolesny” i przystępny, wprowadzamy młodzież w tajniki, nie zawsze przez nich lubianej, gramatyki angielskiej. Natomiast zajęcia konwersacyjne poświęcone są rozwijaniu umiejętności mówienia i wzbogacaniu zasobu słownictwa naszych uczniów.

Postępy w nauce sprawdzane są regularnymi testami cząstkowymi oraz semestralnymi, a na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat z oceną postępów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nastolatków, lektorzy ABC raz w semestrze organizują spotkania informacyjne dla rodziców, podczas których można dowiedzieć się o postępach w nauce i frekwencji uczniów na zajęciach.

mgr Magdalena Malewska
13403161_10208898029305240_8115499472215972991_o
mgr Katarzyna Magosiewicz
zdjecie
mgr Magdalena Alicka
mgr Marta Firs
Magda Alicka
marta mini firs
Call Now Button