O ABC Kids’ Club


POZWÓLMY DZIECIOM ODNALEŹĆ ICH PASJE!

ABC KIDS’ CLUB to pełne atrakcji,  unikalne miejsce dla dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat, w którym w kreatywny, nieszablonowy sposób mają możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwoju swojego potencjału – umiejętności językowych, manualnych, ruchowych i poznawczych.

Rozwijanie zdolności oraz zainteresowań młodych ludzi to nasz cel i priorytet. Wykształceni pasjonaci oraz eksperci z różnych dziedzin czekają na Państwa dzieci, aby zaszczepić w nich zainteresowanie szerokim wachlarzem przedmiotów. W naszym klubie młodzi ludzie mają okazję spędzić czas na kreatywnej zabawie, owocującej zdobywaniem wiedzy, oddać się nauce wykraczającej poza szkolne ramy i ograniczenia, a co za tym idzie, my, nauczyciele mamy szansę na zasianie ziarna ciekawości oraz pasji do nauki naszego przyszłego pokolenia.

W PAKIECIE MĄDRA SOWA OFERUJEMY UCZESTNICTWO W NASTĘPUJĄCYCH WARSZTATACH:

Mały lingwista

nauka angielskiego inaczej doświadczanie języka całym sobą.

Mały majsterkowicz / Mały architekt

warsztaty manualno-budowlane prowadzone przez architekta.

Mały artysta

czyli czyste szaleństwo ekspresji.

Zdrowe ciało

zajęcia ruchowe  z rehabilitantką oraz tancerką tańców nowoczesnych, które zadbają by maluchy otrzymały zdrową dawkę energii

Bajkowanie

warsztaty z filologiem języka polskiego, pobudzające wyobraźnię, zwiększające wrażliwość oraz empatię czyli zaproszenie do świata, gdzie wszystko może się zdarzyć

Kącik szalonego naukowca

zajęcia doświadczalne z panią biolog, która kocha porosty i potrafi zrobić wulkan w domu

Kącik podróżnika

zajęcia z historykiem kultury. Ta kreatywna pani zabierze dzieci w  podróż dookoła świata i pokaże im w co bawią się maluchy na drugim końcu świata

Zdrowy jak ryba

zajęcia z dietetykiem, farmaceutką oraz  ratownikiem medycznym, którzy zadbają o to, by dzieci wiedziały co robić by żyć długo, zdrowo i szczęśliwie

Szach-Mat!

zajęcia z panią pedagog, autorką programu „Szachowe szaleństwo”, która wprowadzi dzieci do szachowej krainy przy użyciu interaktywnej maty ‚Żywe Szachy’ (4#4 metry!)

Mały aktor oraz mały dziennikarz

zajęcia z magistrem sztuki. Dzieci będą ćwiczyć auto-ekspresję, wyobraźnię oraz koncentrację, rozwiną kompetencje komunikacyjne.

Zabawy ogólnorozwojowe i logopedyczne

zajęcia z pedagogiem specjalnym a zarazem logopedą. Inspirujące, edukacyjne zabawy, geometria sferyczna oraz terapia buzi i języka.

Gość specjalny

spotkanie z osobami  wykonującymi różne zawody.Opowiedzą one dzieciom o swojej inspirującej pracy i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

Tak szeroka gama warsztatów oraz różnorodność  oferowanych zajęć  pozwolą  rozwinąć zainteresowanie światem Państwa dzieci – to niezwykle cenny prezent, który rodzice mogą podarować dzieciom, gdyż będzie on fundamentem ich  startu w dorosłe życie.

W PAKIECIE WITAJ SZKOŁO OFERUJEMY:

Zabawy wprowadzające w naukę czytania i pisania wg pedagogiki M. Montessori

warsztaty wprowadzą dzieci w niecodzienne formy poznania świata liter. Dziecko pracuje indywidualnie z wybranym przez siebie materiałem, dostosowanym do jego rozwoju, potrzeb i zainteresowań. Materiał dydaktyczny Montessori jest tak skonstruowany, że umożliwia samodzielną naukę dziecka.

– A także zabawy: plastyczno – techniczne np.: masa solna, origami, sportowo – ruchowe, ekologiczne, relaksacyjne i wyciszające.

Zabawy przy muzyce 

warsztaty z wykorzystaniem muzyki. Podczas zajęć dzieci nauczą się nieskomplikowanych tańców, układów ruchowych, wesołych piosenek, rytmicznych wierszyków i wyliczanek.

Zabawy z zakresu ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

warsztaty z wykorzystaniem metody wspomagania rozwoju. Podczas zajęć dzieci poznają swoje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotkają w tej przestrzeni drugiego człowieka. Nauczą się współpracować najpierw z jednym partnerem w parach, w trójkach, aż wreszcie z całą grupą. W trakcie kontaktu z innym człowiekiem nauczą się opiekować drugą osobą, poznają swoją siłę i nauczą się jej używać po to, aby współpracować z innymi. Ostatnią kategorią aktywności dziecka będzie „ruch kreatywny”, czyli propozycje dziecka.

Zabawy z chustą animacyjną

warsztaty z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zaproponowane na zajęciach zabawy zintegrują uczestników oraz pobudzą ich wyobraźnię i kreatywność. Poza tym udoskonalą refleks i koordynację a także sprawią radość płynącą z ruchu i przebywania w grupie.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE:

Angielski, Francuski / już wkrótce Niemiecki.

Zajęcia na dzieci w różnym wieku oraz o różnym poziomie zaawansowania.

WYBRANY WARSZTAT:

Dzieci mogą także uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach, które wybierają z oferty Mądrej Sowy, np. tylko Mały Aktor/Szalony Naukowiec.

WARSZTATY JEDNORAZOWE:

Zapraszamy dzieci do udziału w atrakcyjnych, jednorazowych ‚eventach’-   warsztatach organizowanych przez ABC Kids’ Club okazjonalnie, w soboty. Informacje na temat sobotnich warsztatów są umieszczane na bieżąco na naszej stronie, facebook’u oraz na portalu Białystok Online.

PODARUJ DZIECKU CENNY PREZENT BĘDĄCY FUNDAMENTEM JEGO STARTU W DOROSŁE ŻYCIE!

Wyróżnia nas nieszablonowe podejście do nauki, młody kreatywny zespół, który potrafi kompilować atrakcje i zabawy w taki sposób aby maksymalnie wykorzystać potencjał naukowy drzemiący w zmysłach dzieci  – wzroku, słuchu, dotyku, smaku. Nauka w ABC KIDS’ CLUB odbywa się poprzez doświadczenie. Naszym celem jest zarażanie młodych ludzi PASJĄ oraz zaspokajanie  potrzeby pełnowartościowej zabawy.

Stwarzamy warunki do rozwijania twórczego myślenia. Dajemy dzieciom możliwość dyskusji oraz  kreatywnego tworzenia. Rozwijamy zdolności i zainteresowania.

Honorujemy karty mybenefit.