Mądra Sowa


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w 3 trzech grupach wiekowych:

Grupy dzieci w wieku 2-3 lata

Dzieci uczęszczające na zajęcia Mądra Sowa spotykają się raz w tygodniu i uczestniczą w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez  nauczyciela prowadzącego.
Zajęcia mają na celu aktywizację wszystkich sfer rozwoju małego dziecka – motoryki dużej i małej, sfery poznawczej i społecznej, percepcji, mowy i komunikacji.

• Zadania rozwijające motorykę małą – czynności wykonywane przez dłonie i palce (chwytanie, rysowanie, układanie, ruchy skoordynowane) oraz dużą (chodzenie, bieganie, schylanie, noszenie)-a więc rozwój poprzez ruch, rozwój świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
• Wprowadzane będą również elementy ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwych reakcji na bodźce zewnętrzne. Dziecko wykonujećwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców.
• Zajęcia zawierać będą także elementy edukacyjne tak aby dzieci poznały m.in. kształty, emocje, faktury, przymiotniki, dźwięki, kolory, liczby i cyfry.
Ćwiczenia wspierające kompetencje miękkie takie jak komunikatywność, kreatywność, samodzielność czyli umiejętności społeczne dziecka.
• Zajęcia są doskonałą okazją do poznawania zasad społecznych i do doskonalenia gotowości przedszkolnej dziecka, zachowania w grupie rówieśniczej. Dzieci poznają zasady pracy w zespole.
Elementy muzykoterapii zostaną wprowadzone w celu rozładowania emocji i napięcia.

Dzieci będą tworzyć, dotykać, wąchać, kleić, budować i burzyć, odkrywać, malować, słuchać, mówić, ruszać się, działać.

Raz na dwa, trzy tygodnie dzieci odwiedzi gość, który jest specjalistą z danej dziedziny i poprowadzi warsztat ukierunkowany specjalistycznie.

Warsztaty prowadzone co dwa / trzy tygodnie przez gościa-specjalistę np.:
• Mały Architekt- budowanie na wesoło z architektem
• Laboratorium- tworzenie własnych produktów z farmaceutką
• Szalony Naukowiec- doświadczenia na wesoło z biologiem
• Bajkowanie- bajki pełne fantastycznych przygód opowiedziane przez logopedę i pedagoga
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 45 minut. Dzieciom towarzyszą rodzice bądź opiekunowie.

Grupy dzieci w wieku 4-6 lat oraz 7-10 lat

Dzieci uczęszczające na zajęcia Mądra Sowa spotykają się raz w tygodniu i uczestniczą w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny. Co tydzień dzieci odwiedza inny gość. Zajęcia trwają 45 minut. Podczas zajęć nauczyciele tworzą sprzyjającą kreatywnej pracy atmosferę, aktywują wszystkie dzieci do wspólnej jak i indywidualnej pracy, przekazują w ciekawy i przystępny sposób tajniki wiedzy. Każde z dzieci bierze czynny udział w zajęciach. Mądre Sowy tworzą, dyskutują, zadają pytania i wspólnie szukają na nie odpowiedzi. Poziom zajęć rożni się w zależności od wieku dzieci.


W Pakiecie Mądrej Sowy oferujemy uczestnictwo w następujących warsztatach:

Mały majsterkowicz oraz Mały architekt – warsztaty manualno-budowlane prowadzone przez architekta

Artystyczne Inspiracje -czyli czyste szaleństwo ekspresji

Mały Lekarz, Tajemnice Ciała- zajęcia pro-zdrowotne, nauka o ciele

Bajkowanie – warsztaty z filologiem języka polskiego, pobudzające wyobraźnię, zwiększające wrażliwość oraz empatię czyli zaproszenie do świata, gdzie wszystko może się zdarzyć

Szalony Naukowiec – eksperymenty prowadzone przez biologa

Mały Podróżnik– podróże, nauka o kulturze innych krajów

Mały Pitagoras- zagadki matematyczne, tworzenie figur płaskich i przestrzennych, rozwijanie logicznego myślenia

Mały aktor- zajęcia z aktorką,logopedą oraz instruktorem teatralnym. Dzieci będą ćwiczyć auto-ekspresję, wyobraźnię oraz koncentrację, rozwiną kompetencje komunikacyjne.

Laboratorium- zajęcia z mgr farmacji, która wraz z dziećmi stworzy własnej produkcji naturalne żelki, mydła etc.

Logozabawy– zajęcia z logopedą, zabawy buzi i języka

Koszt zajęć:

Zapisy na cały semestr

2-3 lata Mądra Sówka

1 zajęcia – 20

15 spotkań w semestrze – 300

4-6 lat i 7-10 lat Mądra Sowa

1 zajęcia – 17 zł

15 spotkań w semestrze – 255 zł

Terminy zajęć:

2-3 lata rok 2020/2021

wtorki 17:15-18:00

środy 17:15-18:00

4-6 lat rok 2020/2021   

czwartki   17:00-17:45

7-10 lat rok 2020/2021  

piątki 17:00-17:45

warsztaty dla dzieci 2-3 letnich Bialystok ABC Kids' Club (8)
warsztaty dla dzieci Bialystok ABC Kids' Club
warsztaty dla dzieci Bialystok ABC Kids' Club (5)
Call Now Button