Mądra Sowa


Rok szkolny 2020/2021

Semestr zimowy Mądrych Sów i Sówek  rozpoczynamy : 1 października 2020

W tym  roku rekrutacja oraz zapisy będą odbywać się mailowo,telefonicznie oraz online ( np. przez Skype’a lub Zoom), a jeśli sytuacja będzie tego wymagać,umówimy się z Państwem indywidualnie na spotkanie w sekretariacie.  Spotkania  możliwe są po uprzednim kontakcie telefonicznym ( umawiamy się indywidualnie na ustaloną godzinę).

Zapisy przyjmujemy  codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-19:00.

Planujemy zajęcia na terenie szkoły dla dzieci najmłodszych, natomiast pozostali uczniowie: dzieci starsze mieć zajęcia hybrydowe- część w szkole, część online, żeby zmniejszyć liczbę uczniów spotykających się w budynku szkolnym a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo.

Prosimy nowych uczniów  o  kontaktowanie  się z nami telefonicznie lub mailowo.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w 3 trzech grupach wiekowych:

Grupy dzieci w wieku 2-3 lata

Dzieci uczęszczające na zajęcia Mądra Sowa spotykają się raz w tygodniu i uczestniczą w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez  nauczyciela prowadzącego.
Zajęcia mają na celu aktywizację wszystkich sfer rozwoju małego dziecka – motoryki dużej i małej, sfery poznawczej i społecznej, percepcji, mowy i komunikacji.

• Zadania rozwijające motorykę małą – czynności wykonywane przez dłonie i palce (chwytanie, rysowanie, układanie, ruchy skoordynowane) oraz dużą (chodzenie, bieganie, schylanie, noszenie)-a więc rozwój poprzez ruch, rozwój świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
• Wprowadzane będą również elementy ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwych reakcji na bodźce zewnętrzne. Dziecko wykonujećwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców.
• Zajęcia zawierać będą także elementy edukacyjne tak aby dzieci poznały m.in. kształty, emocje, faktury, przymiotniki, dźwięki, kolory, liczby i cyfry.
Ćwiczenia wspierające kompetencje miękkie takie jak komunikatywność, kreatywność, samodzielność czyli umiejętności społeczne dziecka.
• Zajęcia są doskonałą okazją do poznawania zasad społecznych i do doskonalenia gotowości przedszkolnej dziecka, zachowania w grupie rówieśniczej. Dzieci poznają zasady pracy w zespole.
Elementy muzykoterapii zostaną wprowadzone w celu rozładowania emocji i napięcia.

Dzieci będą tworzyć, dotykać, wąchać, kleić, budować i burzyć, odkrywać, malować, słuchać, mówić, ruszać się, działać.

Raz na dwa, trzy tygodnie dzieci odwiedzi gość, który jest specjalistą z danej dziedziny i poprowadzi warsztat ukierunkowany specjalistycznie.

Warsztaty prowadzone co dwa / trzy tygodnie przez gościa-specjalistę np.:
• Mały Architekt- budowanie na wesoło z architektem
• Laboratorium- tworzenie własnych produktów z farmaceutką
• Szalony Naukowiec- doświadczenia na wesoło z biologiem
• Bajkowanie- bajki pełne fantastycznych przygód opowiedziane przez logopedę i pedagoga
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 40 minut. Dzieciom towarzyszą rodzice bądź opiekunowie.

Grupy dzieci w wieku 4-6 lat oraz 7-10 lat

Dzieci uczęszczające na zajęcia Mądra Sowa spotykają się raz w tygodniu i uczestniczą w warsztatach edukacyjnych z zakresu chemii,biologii,fizyki,kosmetologii.  Zajęcia trwają 45 minut. Podczas zajęć nauczyciel tworzy sprzyjającą kreatywnej pracy atmosferę, aktywuje wszystkie dzieci do wspólnej jak i indywidualnej pracy, przekazuje w ciekawy i przystępny sposób tajniki wiedzy. Każde z dzieci bierze czynny udział w zajęciach. Mądre Sowy tworzą, dyskutują, zadają pytania i wspólnie szukają na nie odpowiedzi. Poziom zajęć rożni się w zależności od wieku dzieci.


W Pakiecie Mądrej Sowy oferujemy uczestnictwo w następujących warsztatach:

Mały Lekarz, Tajemnice Ciała- zajęcia pro-zdrowotne, nauka o ciele

Szalony Naukowiec – eksperymenty prowadzone przez biologa

Laboratorium- zajęcia z mgr farmacji, która wraz z dziećmi stworzy własnej produkcji naturalne żelki, mydła etc.

 

Koszt zajęć:

Zapisy na cały semestr

2-3 lata Mądra Sówka

1 zajęcia – 20

15 spotkań w semestrze – 300

4-6 lat i 7-10 lat Mądra Sowa

1 zajęcia – 17 zł

15 spotkań w semestrze – 255 zł

Terminy zajęć:

2-3 lata rok 2020/2021

wtorki 17:20-18:00

czwartki 17:20-18:00

4-6 lat rok 2020/2021   

wtorki 18:10- 19:05

czwartki   16:10-17:05

7-10 lat rok 2020/2021  

piątki 17:00-17:45

warsztaty dla dzieci 2-3 letnich Bialystok ABC Kids' Club (8)
warsztaty dla dzieci Bialystok ABC Kids' Club
warsztaty dla dzieci Bialystok ABC Kids' Club (5)
Call Now Button